de robben logo                               Robben                          KNZB Federation Logo120

Lid worden

De belangrijkste afspraken over contributiebetaling zijn door de Algemene Ledenvergadering vastgesteld. Deze zijn:

◾alle leden zijn lid voor de duur van het verenigingsjaar. Het verenigingsjaar duurt van 1 juli tot en met 30 juni van het daaropvolgende jaar; zonder tijdig / correcte opzegging wordt het lidmaatschap automatisch verlengd voor de duur van 1 verenigingsjaar

◾voor alle leden geldt een opzegtermijn van 1 maand. Opzeggingen dienen dus voor 31 mei van enig jaar door de ledenadministratie te zijn ontvangen;  

◾opzeggingen dienen altijd per brief of per email plaats te vinden bij de ledenadministrateur, Wulandari Hardonk. Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

◾aanmeldingen dienen altijd plaats te vinden door volledige invulling en ondertekening van het inschrijfformulier en de incassomachtiging:

    a. voor het leszwemmen, trimzwemmen en active swim: bij de balie van het elementair zwemmen op maandagavond;

    b. voor waterpolo: bij het wedstrijdsecretariaat waterpolo: Peter Budding Eemnesserweg 248, Hilversum.

Het volledige contributiereglement kunt u hier downloaden.

Het bankrekeningnummer van HZC De Robben is IBAN-bankrekeningnummer NL45INGB0000640380  (ING Bank)

 

Download hier het inschrijfformulier voor Waterpolo

Download hier het inschrijfformulier voor Zwemles

Download hier het inschrijfformulier voor Trimzwemmen/Active swim

 

Contributie

Op de ALV van 1 oktober 2014 zijn een aantal wijzigingen rond de contributie goedgekeurd die per 1 juli 2015 zijn ingegaan.

De belangrijkste wijzigingen waren dat we: 1.Drie incassodata hanteren in plaats van vier. Dit betekent dat per incasso de bedragen hoger worden. De totale jaarcontributie werd geindexeerd conform inflatie 2.vooraf incasseren op 1 juli, 1 oktober en 1 januari.  3. Voor nieuwe leden de contributie naar rato berekenen over de periode 1 september - 30 juni. Dit in verband met de vakantieperiode waarin bijna niet wordt gezwommen. (Voorbeelden contributieberekening: Lidmaatschap start per 1 september: de volledige contributie is verschuldigd. Lidmaatschap start per 1 januari: 60% van de contributie is verschuldigd.)

Op de ALV van 5 oktober 2016 zijn de contributietarieven voor seizoen 2017-2018 gewijzigd en vastgesteld

Contributietarieven verenigingsjaar 2020 – 2021
HZC de Robben: Contributie 
Totaal Termijn 1 :
1 juli 2020
Termijn 2 :
1 oktober 2020
Termijn 3 :
1 januari 2021
Waterpolo
Heren 1 en Heren 2           Dames 1 en Dames 2 (SG)                           Alle teams voor jongens en meisjes onder 11 t/m 17              531,- 177,- 177,- 177,-

- Heren 3
- Dames 3 (SG)

- jongens en meisjes onder 11 t/m 17 zonder competitie

381,- 127,- 127,- 127,-
Minipupillen 243,- 81,- 81,- 81,-
Elementair zwemmen
Leszwemmen 300,- 100,- 100,- 100,-
Active   swim     en trimzwemmen 243,- 81,- 81,- 81,-
Overigen
Niet spelende leden en kaderleden 81,- 27,- 27,- 27,-
Door de vereniging verplicht       gesteld
lidmaatschap voor niet spelende officials en kaderleden
-,-